Wie is Ger van Velzen


Half 70-er jaren ben ik begonnen als programmatechnicus bij de ziekenomroep "de Zonnegolf" in Apeldoorn. Ik deed daar een vast bandprogramma voor een bejaardenhuis maar ook live uitzendingen voor de diverse ziekenhuizen.

In 1983 verhuisde ik naar Hoofddorp en werd technicus bij Radio Parade, de ziekenomroep in Haarlem. Radio Parade zond elke dag live uit naar zo'n 5 ziekenhuizen.

Na enkele jaren werd de Lokale Omroep in de Haarlemmermeer opgericht. Na een tijdje programmatechniek te hebben gedaan ben ik een cultureel programma begonnen waarbij ik een aantal taken vervulde zoals presentator/interviewer, muzieksamensteller en redactielid. Na meer dan 600 (live-)programma's, waarin talloze artiesten, kunstenaars, dichters etc. uit binnen- en buitenland voorbijkwamen, ben ik in 2009 gestopt, omdat ik toen naar Frankrijk verhuisde.

Na 10 'radioloze' jaren ben ik blij om bij Radio Extra Gold een 'herstart' te mogen maken.

E-mail: