07:00-10:00 GOODMORNING GOLD
straks 10:00-12:00 TOER VAN FRANS (LIVE) - Frans van der Drift